SKF ROZLOGI

Kolejna witryna oparta na WordPressie

CELE STOWARZYSZENIA


PODSTAWOWYM CELEM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA JEST:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży
2) rozwijanie nauki, kultury, przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport
3) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
4) utrzymywanie kontaktów, wymiana doświadczeń i współpraca z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu
5) współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia

 

 

STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWE CELE POPRZEZ:

1) organizowanie zajęć z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu,
2) organizowanie zawodów i wyjazdów sportowych
3) tworzenie i prowadzenie sekcji sportowych: piłki nożnej, siatkówki, narciarstwa biegowego, turystyki, kolarstwa, kulturystyki i fitnessu, nordic walking, tenisa stołowego
4) organizowanie członkom Stowarzyszenia różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
5) promocja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień
6) promowanie postaw obywatelskich w lokalnej społeczności